נפתלי - המכון לזיהוי כתב יד
מטרת הזיוף הנה לייצר באופן מלאכותי מסמך המשנה את המציאות המשפטית.
היעד של הזייפן הינו לחקות, באופן הקרוב ביותר למציאות, את החתימה או החתימות המקוריים.
כדי לעשות זאת יכול הזייפן ללמוד את אופן הכתיבה האותנטי של הכותב המקורי ולנסות לייצר חתימה הקרובה ביותר בתנועה שלה לחתימת המקור.
אפשרות אחרת היא לנסות ולחקות עד כמה שאפשר את המראה הצורני של החתימה וזאת על חשבון תנועה שתהיה פחות שוטפת, שכן דיוק רב בעיצוב הצורה מחייב תנועה איטית יותר. מכאן נגזרים מספר סוגי זיופים:
 
הזיוף השיטפי – הזייפן מנסה לחקות את התנועה, תוך כדי ביצוע שרבוט מהיר ותוך הזנחת רכיבי עיצוב משמעותיים כמו צורת האותיות, המיקום היחסי בין חלקי אותיות, ריווח וכיווני תנועה.
 
זיוף העתקה – זיוף העתקה הינו זיוף המבוסס על חיקוי מדויק למדי של עיצוב הצורה כולל ניסיון לחקות ריווח ומיקום יחסי של חלקי החתימה. בזיוף כזה נותרים עקבות של תנועה איטית ומהוססת וכן סתירות פנימיות בין צורה המעידה לכאורה על התקדמות מהירה לבין תכונות כתב אחרות המעידות על תנועה מחושבת ואיטית.
 
זיוף פוטמונטא'ג – זיוף פוטמונטאג' הוא למעשה סוג של זיוף העתקה, מושלם מבחינת העיצוב, במובן זה שנלקחת חתימה מקורית, מועתקת ומושתלת במסמך אחר. זיוף כזה יכול להיעשות בכמה דרכים, בהן על בסיס צילומים באיכות טובה, שרק בדיקה מיקרוסקופית תאפשר את איתור הזיוף וגם למשל בדרך של התוויה מדוייקת של קו החתימה במקום הרצוי תוך חזרה על חתימה אותנטית ולאחר מכן מילוי התוואי בדיו. לחצו כאן לצפות בסרטון דוגמאות
 
זיוף עצמי – בסוג זיוף זה אדם מזייף את החתימה של עצמו, במטרה להכחיש את ביצוע החתימה במועד מאוחר יותר. בזיוף רגיל, לא ניתן לחקות את תכונות הכתב הייחודיות של הכותב, כמו למשל מבנה מיקרוסקופי של הקו ומצרף של תכונות שונות. לעומת זאת, בזיוף עצמי, החותם אינו מסוגל להשתחרר מתכונות הכתב הייחודיות של עצמו, תכונות המסגירות אותו. 
מעבדת מכון נפתל י- במעבדת מכון נפתלי מצוי הציוד הטוב ביותר הדרוש לביצוע השוואת כתבי יד, החל במיקרוסקופים עם טווח הגדלות רחב, סטריאוסקופים, ציוד תיאורה, ציוד צילום והגדלה, וכן מיכשור לבדיקת שינויים ותוספות דיו.