נפתלי - המכון לזיהוי כתב יד

בית משפט השלום ת"א, כב' השופטת אסתר חיות (כיום נשיאת בית המשפט העליון) 40609/90

"לאחר שבחנתי את חוות הדעת  שהוגשו, את עדות המומחים בחקירתם הנגדית וכן את מכלול הראיות שהובאו בתיק זה, אני מעדיפה את חוות דעתו של יוני נפתלי, המומחה מטעם התובע, אשר הגיע למסקנה כי קיימת אפשרות סבירה שחותם החתימה שבטעון הוא הנתבע. גישתו הזהירה של מר נפתלי והמקצועיות הרבה שגילה במהלך חקירתו הנגדית, שיכנעוני כי יש להעדיף חוות דעת זו על חוות הדעת הנחרצת של מר לוי, אשר שולל כל אפשרות כי מדובר בחתימת הנתבע ואולם המימצאים אשר הוליכו את מר לוי למסקנה זו והדרך שבה התמודד מר לוי עם גישתו של מר נפתלי, נחרצת הרבה פחות ולא הותירה רושם משכנע דיו."

בית משפט שלום ת"א, כב' השופטת רחל ערקובי 02678/03

"חקירתו של המומחה יונתן נפתלי, אשר התפרסה על פרק זמן לא מבוטל, לא נסתרה ולו פעם אחת. המומחה נפתלי הביא את תוצאותיו בפני ביהמ"ש בצורה מסודרת ומאורגנת אשר מאפשרת לכל מי שחפץ להתרשם מתוצאות הבדיקה אשר ערך, בצורה טבלאית."

בית משפט שלום ת"א, כב' השופט קובי ורדי 96792/96

"אני מעדיף את חווה"ד של מר נפתלי על פני חווה"ד של ד"ר ורדי מטעם התובעת, המתבססת על סיכוי נסיבתי סביר כשגם הוא עצמו לא היה מסוגל לומר בוודאות שהנתבע מס' 2 חתם על ת/1 והוא אף לא בדק את כתב הערבות המקורי.

אני מקבל את הסבריו המפורטים של המומחה מר י. נפתלי בעדותו בביהמ"ש בע"מ 11 לפרוטוקול.

אני מסכים עם מר נפתלי שהמומחה לא צריך לקבוע את מסקנותיו על פי ראיות נסיבתיות למעשה כגון מילוי הפרטים האישיים וזהו תפקידו של ביהמ"ש שהוא זה שמכריע לגבי המשקל של חווה"ד וכן לגבי קבלת ממצאיה".

בית משפט המחוזי בנצרת, כב' השופט בנימין ארבל, בה.פ. 1010/04

"בעוד שמומחה התביעה סבור כי ההפסקה מקורה בהתיישנות הנייר ושחיקת הדיו, סבור מומחה ההגנה (עו"ד נפתלי- י.נ.) כי ההפסקה מקורה במעצור שנגרם בתנופת קצה העט, עקב התקלותו בקפל הנייר. ואכן, סימן ההתעבות קודם לקפל הנייר יש בו כדי ללמד כי אפשרות זו אכן אף היא סבירה. עם זאת, יש לזכור כי חוות דעתו של המומחה נפתלי אינה כה החלטית כפי חוות דעת של המומחה חג'ג'. המומחה נפתלי אף לא יכול היה לשלול, באופן ודאי, את האפשרות כי הכתב נעשה בעת האחרונה. איני מייחס חשיבות רבה להחלטיות או חוסר ההחלטיות בדברי מומחה זה או אחר, שעה ששניהם מעמידים לנגד עיני את כל שיקוליהם. סבורני כי ההיסוס בקביעותיו של המומחה נפתלי, אינו נובע מחוסר מקצועיות, אלא מן הרצון להעמיד את כל הנתונים לנגד עיניו של בית המשפט".

ת.א. 18238-07-12 בבית המשפט המחוזי ת"א כב' השופט יונה אדטגי

"המומחה עו"ד נפתלי היה עקבי במסקנתו והשיב הטב ובמפורט לכל השאלות שניסו לערער את ממצאיו. לפיכך, לא מצאתי כל סיבה טובה שתצדיק חריגה מהכלל האמור."  

לקריאת פסק הדין לחצו כאן

ת.א. 2008-07-10 בבית המשפט המחוזי נצרת כב' השופטת נחמה מוניץ

התובעת טוענת כי הנתבעים העבירו שלא כדין מבוטחים מקופת חולים כללית לקופ"ח מכבי, ללא ידיעתם וללא הסכמתם ותוך זיוף חתימתם בטפסי המעבר.

 "… המומחה השיב לכל השאלות שנשאל באופן כן, מקצועי, מפורט וענייני. מעדותו נלמד כי ביצע בדיקה יסודית ומעמיקה של 15 החתימות שהיו בפניו. מצא כי 9 חתימות מתוכן הינן מזויפות ברמת מאזן ההסתברויות.  לא מצאתי כל פגם בחוות דעתו, אלא ההפך, לטעמי המומחה ביצע את הבדיקה באופן ראוי ומקצועי. משכך יש לקבל חוות דעתו במלואה." 

לקריאת פסק הדין לחצו כאן 

כתבה בYNET על הפרשה

ת.א. 16301-04-11 בבית המשפט המחוזי חיפה כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר

פסק דין

1.  במרכז המחלוקת בין הצדדים תוקפו של הסכם מכר מיום 14.3.11 (להלן : "הסכם המכר") שנכרת לכאורה בין התובע 1 (להלן: " התובע" או "פואד") לבין הנתבע (להלן: " הנתבע" או "קרדוש"). המכר מתייחס לשטח של 2,344 מ"ר הידועים כגוש 19316 חלקה 33 בסחנין (להלן: " המקרקעין"). בהסכם מצויין כי התמורה הינה סכום של 1.5 מיליון ₪.
התובע טוען כי הוחתם במרמה על הסכם המכר תוך שהוצג לו מצג שווא שמדובר בהסכם להעברת מקרקעין ללא תמורה למר עפיף בסול באופן זמני. הנתבע טוען כי ההסכם נערך בתום לב, שולמה חלק מהתמורה, ויש להורות על אכיפת הסכם ותשלום יתרת התמורה.


 10.  
 הצדדים הגישו חוות דעת מומחים מטעמם בקשר לטענת הזיוף של חתימת התובע על מסמך ת / 7. בשל השונות בין חוות הדעת מיניתי כמומחה בית משפט את הגרפולוג, עו"ד יונתן נפתלי, שהגיש חוות דעתו ביום 22.4.12 (מ/ 1). המומחה בדק את חתימת המחלוקת במסמך המקור (העתק צילומי שלו הוא ת / 7) מול חתימות מקוריות של התובע על מסמכים שונים . נבדקו תכונות התנועה והמהירות, הגודל, המרחקים, נקודות התארגנות, פתיחה וסיום, חיבורים, נטייה, מבנה קו ולחץ במסמכי מקורפריסה במרחב, רישות עיצוב ועוד. נעשתה בדיקה מיקרוסקופית לדוגמאות המקור ולחתימת המחלוקת. מסקנת המומחה היא כי קיימת שונות ברוב תכונות הכתב הניתנות לבדיקה בחתימה מפושטת בהשווה בין חתימת המחלוקת לבין הדוגמאות. השונות האמורה קיימת ם בתכונות הכתב להן כותב אינו מודע או קשות לשינוי. מובא פירוט לגבי השונות. המסקנה היא כי קרוב לוודאי שחותם הדוגמאות לא חתם את חתימת המחלוקת. המומחה נחקר על חוות דעתו. החקירה הדגישה את הבסיס למסקנת המומחה.
מצאתי לנכון לאמץ את קביעת המומחה לענין השונות בין חתימת התובע, לחתימה המופיעה על גבי ת/7. 

ת.א. 5058-07-10 בית משפט השלום בחיפה, ים חלקי חילוף בע"מ נ' מוסך עמיאל ד.י (2006) בע"מ ואחרים, כב' השופט יהושוע רטנר.

"חוו"ד המומחה משכנעת על פניה. מעבר לכך המומחה נחקר בבית המשפט וענה ללא כחל וסרק לכל השאלות שנשאל ונתן הסברים מפורטים, מעמיקים ומקיפים בכל הקשור לחוות דעתו. המומחה צרף לחוו"ד מספר רב של דוגמאות חתימה ודוגמאות מסמכים אחרים של הנתבע… יש בחוו"ד זו לתמוך בצורה משמעותית בגרסת התביעה, שכן משקלה רב."

לקריאת פס"ד לחצו כאן

ת.א. 5120/01 ות.א 7167/01 בית משפט השלום בראשון לציון, כב' השופט איתן אורנשטיין.

"נוכח הפער בין חוות דעת המומחים, מיניתי כמומחה מטעם בית המשפט את הגרפולוג ומומחה להשוואת כתבי יד, מר יונתן נפתלי (להלן: "נפתלי"). ממצאי המומחה נפתלי, קרובים לאלה של המומחה .. שכן גם לדעתו, קיימת אפשרות סבירה לפיה החתימות של מנכ"ל התובעת, מר שילה, לא נחתמו על ידו, זאת מאחר וישנה שונות בחלק ניכר מתכונות הכתב. כמו כן, סבור המומחה שקרוב לוודאי שהחתימות הנחזות להיות של יו"ר דירקטוריון התובעת, מר מזרחי, לא נחתמו על ידו, נוכח שונות ברוב תכונות הכתב.

11.1.4 מעדיף אני את חוו"ד מומחה בית המשפט, מר נפתלי על פני חוות דעתה של הגב' … "

ת.א 000819/ בית משפט מחוזי תל אביב-יפו כב' השופטת ברון ציפורה.

"מר נפתלי, מומחה לכתב יד, השווה את החתימה המופיעה בנספח "א" המיוחסת למנוח.
לחתימה המופיעה על חוזה החכירה משנת 1934, על פיו חכר המנוח את הנכס.
אין חולקים שהחתימה על חוזה החכירה הינה חתימתו של המנוח.
המומחה מצא קווי דמיון בין שתי החתימות. את השינויים שמצא המומחה, ייחס לשוני בחתימה שנוצר בשל חלוף 18 שנים בין שתי החתימות.
אני מקבלת את עדותו כמהימנה.
בהתחשב במתואר לעיל, וחזותו של המסמך ובעדותו של מר נפתלי, אני קובעת כממצא שההסכם נספח "א" הינו מסמך אמיתי חתום בידי המנוח."

ת"א 022454/01 שלום תל אביב כב' השופט מאיר יפרח

"המומחה שנתמנה על ידי בית המשפט המחוזי, הוא מר י' נפתלי. בחוות דעתו קבע מר נפתלי ראשית, כי האפשרות שהנתבע חתם על גב השיקים שקולה לאפשרות שלא חתם; ושנית, כי קרוב לוודאי שהכיתוב על גב השיקים נעשה ביד הנתבע. בית המשפט המחוזי החליט, ביום 6.11.06, לבטל את פסק הדין מיום 29.12.03 ולהחזיר התיק להכרעה בטענות הנוספות של הצדדים, תוך שמירה על זכותם לחקור את המומחה שנתמנה ותוך הוראה כי אבחן את כל הראיות (לרבות חוות דעת המומחה מר נפתלי) ואפסוק את הדין (בש"א (מחוזי ת"א) 14298/06)…

ת. א 025678/03 בית משפט השלום תל אביב-יפו כב' השופטת רחל ערקובי

התובעת הגישה חוות דעת של יוני נפתלי ממכון נפתלי, גרפולוג מוכר לביהמ"ש אשר בין היתר הינו בוגר של הפקולטה למשפטים. לצורך בדיקת השטר נעשו השוואות מיקרוסקופיות בין דוגמאות חתימה שניתנו ובין החתימה שבמחלוקת. נבדק טווח הווריאציה הטבעי של החותם, ובדיקות כתב נוספות, וממכלול הבדיקות הוסק, כי קיימת זהות כמעט בכל תכונות הכתב כולל בתכונות להן הכותב עצמו אינו מודע או שלא ניתן לחקותן, כגון: פרופורציות פנימיות, מיקום יחסי, לחצי כתיבה ומבנה מיקרוסקופי של הקו. לסיכום נקבע כי:
"קרוב מאוד לוודאי שחותם הדוגמאות חתם את חתימת המחלוקת"

חקירתו של יונתן נפתלי:
 חקירתו של המומחה יונתן נפתלי  ,אשר התפרסה על פרק זמן לא מבוטל,  לא נסתרה ולו פעם אחת. המומחה נפתלי הביא את תוצאותיו בפני ביהמ"ש בצורה מסודרת ומאורגנת אשר מאפשרת לכל מי שחפץ להתרשם מתוצאות הבדיקה אשר ערך, בצורה טבלאית. המומחה קבע כי ישנה "זהות מוחלטת" כמעט בכל תכונות הכתב שהוא מביא בחוות דעתו. פרוטוקול מתאריך 16.3.04:
"מצאתי התאמה בין החתימות במחלוקת לבין הדוגמאות כמעט בכל התכונות. אפשר למצוא זהות בנטייה ימינה, בקו של האות ו' גם מבחינת השיפוע וגם הגליות בתוך הקו, השיפול בסוף. בקערה של האות א', היא גם קטנה וגם סימטרית ומסתיימת בפסיק קטן לצד ימין, מצאתי התאמה בתחילת האות, הקו האנכי של האות א' ובסיום שלה ובגלים, מצאתי התאמה אם כי לא מלאה באות ב', באורך שלה, בפרופורציות שלה. אני יכול להמשיך לגבי כל אות ואות."
 
עלי להדגיש כי ביהמ"ש נותן אמון בשני המומחים, אולם כאשר אני מצרפת את העובדה כי מר ….אישר זהותם של נתונים מסוימים בהשוואה בין החתימה שבמחלוקת לחתימתו של מר סבן, להשתשלות העניינים, ועדויותיהם של העדים הנוספים, אני סבורה כי עלי להעדיף את חוות דעתו של מר נפתלי."

ת"א 026171/06 שלום תל אביב כב' השופט יעקוב שינמן

" בדיון שהתקיים ביום 13.11.2006, מינה כבוד השופט יפרח את מר יונתן נפתלי, ממכון נפתלי- המכון לזיהוי כתב יד גרפולוגיה משפטית בע"מ (להלן: "המומחה"), וזאת לאחר שהגיעו הצדדים להסדר דיוני, אשר בעיקרו קבע, כי השיקים שהוגשו לביצוע וטופס פתיחת החשבון הנושא דוגמת חתימה של מר…, יועברו לידי המומחה להשוואת כתבי יד, אשר יחווה דעתו האם מדובר באותן חתימות.

עוד הוסכם בין הצדדים, כי אם המומחה יקבע ברמת הסתברות גבוהה שלא מדובר באותם חתימות, התביעה תידחה, ולחילופין אם המומחה יקבע ברמת הסתברות גבוהה שמדובר באותן חתימות, התביעה תתקבל במלואה. כמו כן, הוסכם במסגרת ההסדר הדיוני, כי הצדדים לא יחקרו את המומחה אבל הם רשאים לשלוח שאלות הבהרה.

ביום 22.2.2007, הגיש מומחה ביהמ"ש את חוות דעתו, אשר במסגרתה נמצא (ראה פרק ה לחוות הדעת) כי:
" 1. קיימת זהות כמעט בכל תכונות הכתב, בהשוואה בין הדוגמאות לבין חתימות המחלוקת. 2. הזהות האמורה קיימת גם בתכונות כתב להן כותב אינו מודע ו/או קשות לחיקוי כגון: לחץ כתיבה, פרופורציות הפנימיות, מיקום יחסי, האצת סיומות, פסיקי נחיתה, מבנה מיקרוסקופי של הקו ועוד…".
לבסוף מגיע המומחה למסקנה כי: "קרוב מאוד לוודאי שחתימות המחלוקת אמיתיות". (הדגשה שלי י.ש)….
לפיכך, בענייננו נמצאת מסקנתו של המומחה על פי המדרג- בדרגה 3 מתוך 4, אשר משמעותה היא, כי ישנה זהות כמעט בכל תכונות הכתב/חתימת המחלוקת.
ייתר על כן, כבר נפסק כי בית המשפט לא יטה לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן, אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת (ראה ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי, תק-על 90 (2) 532, בסעיף 4).

בענייננו, לא מצאתי, כל ממצא המצדיק סטייה מחוות דעתו של המומחה. אשר על כן, אני מקבל את חוות הדעת של המומחה במלואה. "

ת.א 004048/04 בית משפט השלום בהרצליה כב' השופט צבי דותן

בנסיבות אלה הוריתי על מינויו של עו"ד יונתן נפתלי כגרפולוג מומחה מטעם בית המשפט. בחוות דעתו קבע מר נפתלי כי קרוב לוודאי שהנתבע הוא אשר חתם על גבי השטר. אני מקבל עמדה זו, מן הטעמים שאפרט.    "
בנסיבות אלה הוריתי על מינויו של עו"ד יונתן נפתלי כגרפולוג מומחה מטעם בית המשפט. בחוות דעתו קבע מר נפתלי כי קרוב לוודאי שהנתבע הוא אשר חתם על גבי השטר. אני מקבל עמדה זו, מן הטעמים שאפרט.    "

"כל אחד מן הצדדים המציא חוות דעת מטעמו בכל הנוגע לשאלת החתימה על גבי השטר. על פי חוות הדעת מטעם הנתבע, אשר ניתנה על ידי הגרפולוגית הגב' ….החתימה שבמחלוקת, בסבירות גבוהה ביותר, אינה שייכת לנתבע. לעומת זאת, על פי חוות הדעת מטעם התובעת, אשר ניתנה על ידי … קיימת סבירות גבוהה ביותר כי הנתבע הוא אשר חתם על השטר נשוא תיק זה.

 

ת.א 220013/02 בית משפט השלום תל אביב יפו כב' השופטת ורדינה סימון

הגרפולוגית ….נתבקשה על ידי ב"כ הנתבע לחוות דעתה בעניין זהות החתימה של …על המסמך נ/1 תוך השוואתו למסמכים אחרים, בהם מצויה חתימתו של אפרים פרידל, והגיעה למסקנה בסבירות גבוהה ביותר, שהחתימה על המסמך היא חתימתו של …. כמו כן הוסיפה וקבעה שהיא אינה  פוטומונטאז'.ב
 לאחר שקראתי את שתי חוות הדעת וההנמקות שבהן, ובחנתי בעיני את  המסמך נ/1 באופן עצמאי, סברתי שיש להעדיף את מסקנתו של ד"ר נפתלי."
" הגרפולוג ד"ר נפתלי נתבקש ע"י ב"כ התובע לחוות דעתו לאפשרות שבמסמך נ/1 יש זיוף פוטומונטאז' של חתימה הנחזית להיות של מר אפרים פרידל. מסקנתו הייתה כי: "קרוב לוודאי שחתימת המחלוקת מהווה זיוף פוטומונטאז'".

בע"א 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נ' שאול רחמים בע"מ, פ"ד מז(3) 240, 262-263 (1993)

"על מקצוע הגרפולוגיה נאמר כי הגיע לדרגת מדע שימושי ממש… ולכן מותר – ולעיתים קרובות אף רצוי – לעשות שימוש בחוות דעתו של גרפולוג על מנת לבסס טענה בדבר אמיתותה (או אי-אמיתותה) של חתימה. מובן, כי בכך אין להעביר לגרפולוג את כוח ההכרעה לעניין אמיתות החתימה, ובכל מקרה בית המשפט הוא זה המחליט אם לתת אמון בחוות דעתו של המומחה, איזה משקל – אם בכלל – יש לייחס לה, ומה המסקנה הסופית העולה משיקלול חוות דעת זו עם שאר הראיות שבתיק"

יישום ההלכה הפסוקה על ענייננו, מוביל לכך שנוכח התרשמותי לטובה מעדות המומחה וממקצועיותו, אני מאמץ את חוות דעתו וקובע כי הנתבע כתב את הכתב שבמחלוקת על גב כל אחד משני השיקים. כך הוא במיוחד שעה שכל תהליך העבודה של המומחה, לרבות אופן הסקת המסקנות, היו גלויים בפני הצדדים ובפניי. הם אף הוסברו היטב בידי המומחה."

ע"א 4200/92 נינט ארשם מעלוף נ' וידאר איסקנדר פ"ד מ"ז (3) 780 עמ' 786

בפרשה זו אישר כבוד השופט אליהו מצא בבית המשפט העליון פסקדין בו נקבע שמומחה לכתב יד אינו צריך לדעת את השפה בה נכתב מסמך המחלוק. וכך אמר שם כבוד השופט מצא, בעמוד 786:
"…טענתו, כזכור, הייתה, כי משהוברר שמומחה המשיבות אינו קורא וכותב ערבית, מתעורר צורך בהבאת מומחה היודע ערבית. בטענה זו לא היה כדי לשכנע את בית המשפט, כי היענות לבקשה עשויה לכאורה להועיל לעשיית משפט צדק. שכן המומחה מטעם המשיבות הסביר בעדותו, הסבר היטב, שבין ידיעת השפה שבה נכתבו הדברים ולבין מתן חוות-דעת גרפולוגית ביחס לכתבי היד אין ולא כלום. השופט – כעולה מנימוקי פסק הדין – שוכנע כי אי ידיעת ערבית אינה פוגמת בחוות-דעתו של המומחה."

עב 007205/02 בית הדין האיזורי לעבודה כב' השופטת נטע רות

לעניין זה הגיש התובע אף חוות דעת גרפולוגית שנערכה ע"י המומחה מר יהונתן נפתלי. במסגרת חוות הדעת פירט המומחה את הנתונים עליהם הסתמך במהלך הבדיקה, תוך שהוא מציין בממצאיו כי קיימת זהות כמעט בכל תכונות הכתב הניתנות לבדיקה בצילום בהשוואה בין הדוגמאות לבין כתב המחלוקת קרי – בין הדוגמאות לבין הכתב המופיע בכרטיסיות. המומחה אף ציין, כי הזהות האמורה קיימת גם בתכונות כתב שלא ניתן לחקותן ו/או שהכותב אינו מודע להן כגון: מבנה ספציפי של אותיות וספרות, מיקום יחסי, ריווח, קווי סיום ופתיחה, כיווני פתיחה, מבנה זויות ועוד.

לאור זאת, קבע המומחה כי קרוב מאוד לוודאי שכותבת הדוגמאות היא אשת הנתבע והיא זו שכתבה את מסמכי המחלוקת (הכרטיסיות).

יצויין, כי על פי בקשת הנתבע נחקר המומחה ע"י ב"כ הנתבע בחקירה נגדית, במסגרתה אף הוגשו לביה"ד דפי העבודה ששימשו את המומחה (מומחה 1). 
עדות המומחה עשתה על ביה"ד רושם אמין ולא מצאנו כל סיבה לפקפק בנכונות מסקנותיו ובהסברים שנתן ביחס לאופן בו הגיע אליהן.

ת.א 020512/01 בית משפט השלום בתל אביב יפו כב' השופטת אביגיל כהן

"ביהמ"ש מינה מומחה מטעמו על מנת לבדוק אם הנתבע הוא החתום על השיק. מר י. נפתלי מ"נפתלי – מכון לגרפולוגיה" נתן חוות דעת מפורשת וברורה ביום 16/12/2001 ולפיה, הנתבע הוא זה החתום על השיק.
המומחה מטעם ביהמ"ש ערך בדיקתו כאשר השיק המקורי היה בפניו, וכן הובאו בפניו דוגמאות חתימה של הנתבע, ודוגמאות הכתבה, והמסקנה היתה ברורה ולפיה הנתבע חתם על השיק נשוא התביעה. ו….

משלא בדקה הגב' ….את השיק המקורי, ומשביססה את חוות דעתה רק על הבדלים חזותיים בין החתימות, מבלי להתיחס לכווני החתימות, ללחצים ועוד, אין כל מקום להעדיף את חוות דעתה, על חוות דעתו של המומחה מטעם ביהמ"ש, אשר ביצע עבודה יסודית ובדק את השיק המקורי וכן "דוגמאות הכתבה" של הנתבע וציין בסעיף ג' 2 לחוו"ד כי "הזהות האמורה קיימת גם בפרמטרים גרפיים להם כותב אינו מודע, ו/או שלא ניתן לחקותם".

ת.א 069278/97 בית משפט השלום בתל אביב יפו כב' השופט צבי כספי

"יחד עם זאת, קיבלתי גם חיזוק מקצועי לגישתי זו מחוות דעתו של המומחה יהונתן נפתלי אשר בחוות דעתו קבע חד משמעית שלא ניתן לקבוע שסאסי חתם או לא חתם על השיקים א' רק מתוך השוואת כתב ידו לחתימות"

ת.א 119791/01 שלום תל אביב. כב' השופטת נורית רביב

לאחר שהוגשו סיכומי הצדדים התברר שחוות דעת זו קיבלה אישור "ממקור ראשון", הואיל ומי שנחשד על ידי התובעת בזיוף השיקים – מנהלת החשבונות שלה – הודתה במעשה הזיוף, ואף הורשעה בעבירות שיוחסו לה בגינו ובשל מעשים דומים. "
"הגרפולוג יונתן נפתלי שמונה כמומחה על ידי בית המשפט, מצא כי 6 מתוך 7 השיקים נשוא התביעה "קרוב לוודאי" שאינם חתומים על ידי מנהל התובעת – מי שהחתימה מתיימרת להיות שלו. בעקבות חוות דעת זו, צמצמה התובעת את תביעתה ל-6 שיקים שסכומם הכולל הוא 75,481 ₪.

ת.א. 009984/00 ת.א 12850/00 בית משפט השלום חיפה כב' השופט א. אליקים

"בישיבת 26.1.03 הודיעו הצדדים כי הם נותנים הסכמתם למינוי מומחה לכתבי יד מטעם בית המשפט ובהתאם לאותה הסכמה מונה מר יונתן נפתלי כמומחה
אקדים ואומר כי עיון בחוות דעת המומחה שמונה מטעם בית משפט מראה כי מדובר בחוות דעת מקצועית ומשכנעת הנתמכת בנתוני השוואה רבים והנני מאמץ את המסקנות אליהם הגיע המומחה."

ת.א. 000655/03 בית המשפט המחוזי בנצרת כב' השופטת מוניץ נחמה

" לאחר שהנתבעים העלו טענת זיוף, באשר לחתימותיהם על כתבי ההתחייבות והערבות (ת/3 ו- ת/4), מונה מומחה, גרפולוג, עו"ד נפתלי יונתן (להלן: "המומחה") מטעם בית המשפט.. 

חוות דעת זו, חיזקה עד מאוד את גירסת התובע. 
הלכה היא כי בית המשפט איננו חייב לקבל עדות מומחה אשר מונה על ידו ורשאי הוא לדחותה, כולה או מקצתה. סמכות ההכרעה נשארת לעולם בידי בית המשפט (ע"א 1986/92 מדינת ישראל נ' אבו סאלח, פד"י נ"ו (1) 499 בע'מ 509). אלא שחוות הדעת של המומחה בעניננו נתחזקה ונתאמתה בתשובותיו לשאלות ההבהרה מטעם ב"כ הנתבעים ובחקירתו בבית המשפט. "

ת.א. 001958/03 בית משפט השלום בחדרה כב' השופט חננאל שרעבי

"הגרפולוג שמונה היה מר יונתן נפתלי – מהמכון נפתלי לזיהוי כתב יד גרפולוגיה משפטית בע"מ.

 בפני מר נפתלי עמדו שטר החוב המקורי ודוגמאות כתב היד של הנתבע.

 על שלוש השאלות דלעיל השיב הגרפולוג כדלקמן:

א.  בדיקה מיקרוסקופית ובדיקה אולטרא-ויולט מלמדת כי ישנם שני סוגי דיו בשטר החוב, האחד בו נרשמו מס' השטר, התאריך, המוטב והסכום (להלן: "הטקסט הראשון"), והשני בו נרשמו פרטי עושה השטר ופרטי הערבים (להלן: "הטקסט השני"(.

ב.  בדיקה מיקרוסקופית של אחורי הנייר (אחורי שטר החוב נ/1 – ח.ש.) מלמדת על לחץ חדירה חלש יותר בכתיבת הטקסט הראשון בהשוואה לטקסט השני. שונות זו יכולה לנבוע כתוצאה מכתיבה על מצע שונה ו/או עקב כתיבה תוך הפעלת לחץ רב יותר על מכשיר הכתיבה בטקסט השני. לפיכך, קיימת אפשרות שהטקסט השני נכתב במעמד שונה.

ג.  קיימת זהות פנימית בתכונות הכתב בין כתב היד לשטר החוב, למעט חתימות עושה השטר והערבה, ובינן לבין הדוגמאות. לפיכך, אותו אדם כתב את הטקסט האמור במלואו ואת הדוגמאות.

 15. ממצאי הבדיקה הגרפולוגית ומסקנותיה כמפורט לעיל מלמדות כדלקמן:

א.  שטר החוב נרשם בכתב ידו של הנתבע (למעט חתימת עושה השטר והערבה.

ב.  בניגוד לגירסת הנתבע המצויינת לעיל לא כל הרשום בעט בשטר (למעט חתימת עושה השטר והערבה) נרשם באותה עט.

ג.  קיימת אפשרות שהטקסט השני בשטר החוב, כהגדרתו לעיל, נכתב במעמד שונה. הגרפולוג מגדיר "קיימת אפשרות" כמצב של שקילות בין שתי האפשרויות. היינו יתכן ששטר החוב נרשם באותו מעמד אך אין לשלול אפשרות שווה, ויש לכך סימנים, כי הטקסט השני בשטר החוב נרשם במעמד שונה מהטקסט הראשון, בניגוד לגירסת הנתבע המצויינת לעיל.

 16. ממצאי הבדיקה הגרפולוגית, בכל הקשור לנקודה ב' כמפורט לעיל, ויתכן אף בכל הקשור לנקודה ג', גרעו גריעה נוספת ממהימנותו של הנתבע"

ת.א. 120587/00 בית משפט השלום בתל אביב יפו כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי

"לאור המחלוקת שנתגלעה בין הגרפולוגים, כאמור לעיל, הגיעו הצדדים להסכמה, כי ימונה מומחה מטעם בית המשפט. כב' השופטת רונן, אשר בפניה התנהלה התביעה עד לשלב ההוכחות, מינתה את מר יונתן נפתלי כמומחה מטעם בית המשפט… "

תמ"ש 087173/97 בית משפט לענייני משפחה מחוז תל אביב כב' השופטת ע. מילר

"ביום 25.12.05 מונה עו"ד יונתן נפתלי מומחה מטעם ביהמ"ש לצורך אימות כתב וחתימה (להלן: "המומחה"). המומחה קבע בחוות דעתו מיום 31.1.06 :

"…קיימת אפשרות סבירה שהדף עליו נרשמה הקבלה נחתך מנייר אחר. כמו כן לא ניתן לשלול את האפשרות שחתימת המחלוקת כבר הייתה קיימת בקבלה ולאחריה נכתב כתב המחלוקת".

22 מסקנת המומחה מקבלת משנה תוקף גם מהנתונים הבאים…"