מכון נפתלי- הוותיק ביותר בתחום זיהוי כתב היד גרפולוגיה משפטית – פועל באופן מיקצועי, מקפיד על ביצוע בדיקות של עשרות תכונות כתב בכל מקרה ומבצע את בדיקותיו, ככל הניתן, על בסיס מסמכי מקור ומספיק דוגמאות להשוואה, לרבות דוגמאות הכתבה, הניתנות על ידי המכחיש את חתימותיו וכן דוגמאות אקראי, מתקופת מסמכי המחלוקת או מסמוך לכך.
מכון נפתלי מתאים את שירותיו לסיטואציה המשפטית והעובדתית, בהם מצוי המקרה.
לעתים די בייעוץ ראשוני- בפגישה, לעתים יש צורך בחוות דעת ראשונית ולעתים בחוות דעת לבית המשפט. מאחר ולרוב די בחוות דעת שמסר מכון נפתלי, בשל המוניטין שלו וגם עורכי הדין של הצד שכנגד מסתפקים בכך, יש מעט פעמים צורך בעדות בבית משפט ובהכנת חקירה נגדית של מומחה אחר. יחד עם זאת במידת הצורך עו"ד נפתלי מנהל חקירה נגדית בתיקים שונים וכן ממונה כבורר.

מגוון השירותים

 1. ייעוץ ראשוני – ייעוץ לעורכי דין במטרה לתכנן את איסוף הנתונים להכנת בדיקה ואת היתכנותה
 2. חוות דעת כתובה – חוות דעת כתובה על בסיס בדיקה השוואתית, מסוגים שונים
 3. חוות דעת כתובה לבית המשפט – חוות דעת הערוכה על פי דיני הראיות ומיועדת להגשה לבית המשפט או למסדות מעין שיפוטיים כמו ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, וועדות משמעת, אוניברסיטאות וכו'
 4. הכנת חקירה נגדית – כאשר הוגשה חוות דעת על ידי מומחה, יכול רק מומחה מנוסה להכין חוות דעת ממצה אשר תעקוב אחר מהלך הבדיקה ותנסה הפריך את ממצאיה
 5. הכרעה מחוץ לכתלי בית המשפט – פניה של שני הצדדים ו/או עורכי דינם במשותף לצורך קבלת חוות דעת מכריעה. מהלך כזה יעיל מאד, חוסך זמן ועלויות ומתאים מאד כאשר שאלת אמיתות המסמך היא השאלה המרכזית או היחידה בתיק
 6. בוררות – עו"ד נפתלי, כמומחה מנוסה וכעו"ד, מקבל לעתים תיקים בתחום המסחרי, בהם אחת הסוגיות המרכזיות הינה שאלת אמיתות המסמך וממונה כבורר גם בשאר הסוגיות.
 7.    לאתר החברה-אחות, המתמחה  במבחני אישיות, גרפולוגיה תעסוקתית ובי"ס לגרפולוגיה, בניהול מיכל נפתלי,  לחץ כאן

סוגי בדיקות

 1. זיהוי  ואימות חתימות – בדיקה של חתימות אשר צד טוען שזויפו או הועתקו ממסמך אחר
 2. זיהוי ואימות כתב יד– בדיקה של כתב יד במסמך או חלקו אשר נטען על ידי צד שלא הוא כתב אותו או את חלקו.
 3. זיהוי תוספות מאוחרות למסמכים –  בדיקת האפשרות לכך שלתוך מסמך קיים, בדרך כלל חוזים, הוספו שורות אחדות או לעתים מילה, המשנים את תוכן המסמך
 4. זיהוי מכתבים אנונימיים – בדיקת מכתב אנונימי, בדרך כלל מכתבי איום או נאצה, בהשוואה למגוון דוגמאות כתב יד של החשודים בכתיבת המכתב האנונימי.
 5. זיהוי תוספות חותמות, טקסט מודפס –  בבדיקות אלו קיים חשד שחותמת הוספה במועד מאוחר יותר או טקסט הודפס במועד מאוחר לעריכת מסמך המקור.
 6. בדיקת גיל מסמכים – לעתים עולה חשד לזיוף גיל המסמך. נטען למשל שמסמך הוכן בשנת 1950 ובפועל המסמך הוכן לאחרונה כחלק ממאבק משפטי
 7. זיהוי והשוואות במסמכים מודפסים – בדיקת האפשרות ששני מסמכים נוצרו על ידי אותה מכונת הדפסה/כתיבה.
 8. זיופי בחירות– בדיקת זיופים בקלפי. כאן יתכנו זיופים בכמויות גדולות, בעיקר בפרימריס מפלגתיים או בבחירות בגופים כמו ההסתדרות, בהם מאשר המצביע את דבר הצבעתו בחתימה בפנקס הבוחרים.

מעבדת מכון נפתלי

במעבדת מכון נפתלי מצוי הציוד הטוב ביותר הדרוש לביצוע השוואת כתבי יד, החל במיקרוסקופים עם טווח הגדלות רחב,  סטריאוסקופים, ציוד תיאורה, ציוד צילום והגדלה, וכן מיכשור לבדיקת שינויים ותוספות דיו.